Świadczenia ambulatoryjne POZ

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8.00 do 8.00 dnia następnego:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 (pawilon nr 6)
tel. 32 429-25-11

Świadczenia zdrowotne lekarskie o charakterze wizyt w domu chorego

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 (pawilon nr 6)
tel. 32 429-25-11

Ratownictwo medyczne

dotyczy to świadczeń udzielanych w związku z wypadkiem, urazem, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującymi zagrożenie życia:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – tel. 999 lub 32 42-23-666.