Zarząd Spółki:
Prezes: Leszek Brodala
Członek zarządu: Marianna Pisulska

„Medikol” Sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000153319, Kapitał zakładowy Spółki 54 000 zł.
NIP 642-27-28-402

Telefony:

Rejestracja ogólna32 42-22-638 wew. 1
Rejestracja do lekarza specjalisty32 42-22-638 wew. 2
Rejestracja poradni dziecięcej32 42-22-638 wew. 3, 32 42-26-446
Poradnia ginekologiczna32 42-22-638 wew. 4
Poradnia medycyny pracy32 42-22-638 wew. 5, 32 42-26-374
Administracja32 42-36-079
Filia POZ ul. Konarskiego 7632 425-08-61

Adresy e-mail:

Rejestracja ogólna: rejestracja@medikol.rybnik.pl
Medycyna pracy: medycyna.pracy@medikol.rybnik.pl
Rejestracja filia Konarskiego:popielow@medikol.rybnik.pl
Rejestracja Poradnia ginekologiczna (Por. K):poradniak@medikol.rybnik.pl
Rejestracja Poradnia dziecięca:poradnia.d@medikol.rybnik.pl
Administracja:sekretariat@medikol.rybnik.pl