Dokumentacja medyczna udostępniana jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2020 roku, poz. 849 z późn. zm..